خطر اجرای حکم اعدام برزان نصرالله زاده، کودک-متهم سنی‌مذهب

برزان نصرالله‌زاده، کودک-متهم سنی مذهب، باگذشت بیش از پنج سال حبس در زندان رجایی شهر هم‌اکنون با خطر اجرای حکم روبه‌رو می‌باشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته مسئول بند چهار زندان رجایی شهر کرج به زندانیان سنی مذهب اعلام داشته است که حکم همه آنان به اجرای احکام زندان ارسال‌شده و احتمال اجرای حکم بسیار زیاد است. برزان نصرالله‌زاده، متولد سال ۱۳۷۱، یکی از زندانیانی است که همراه با سایر زندانیان سنی مذهب دربند چهار زندان رجایی شهر با حکم‌های تأیید شده اعدام نگهداری می‌شود.

این زندانی سنی مذهب در هشتم خردادماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که زیر هیجده سال بود، بازداشت و به اتهام «محاربه» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این در حالی است که خانواده وی ضمن رد اتهام اعلام داشته‌اند فرزندشان به گروهی وابسته نبوده و دسترسی به اسلحه نداشته است.

برزان نصرالله‌زاده طی محاکمه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و نیز مدت زیادی را در سلول‌های انفرادی و بدون ارتباط با خانواده و وکیل سپری کرده است.

طی اصلاحاتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت محکومین، به اتهام محاربه اگر شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آن‌ها لغو شود. همچنین مطابق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افرادی که به سن مسئولیت کیفری رسیده اما کمتر از ١٨ سال داشته باشند، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرگ صادر نکرده و مجازات دیگری را به جایگزینی آن تعیین کند.

برزان نصرالله‌زاده هم‌اکنون در سالن ۱۰ بند چهار زندان رجایی شهر محبوس می‌باشد