تداوم فشارها بر فعالین مدنی کرد در سنندج

dein ProfilbildReza Amiri

در ادامه فشار نیروهای اطلاعاتی بر سر فعالین مدنی کرد، یک فعال محیط زیست زن، از سوی نیروهای اطلاعاتی مورد تهدید قرار گرفته است.

اسونیوز:بنابه خبرهای منتشره، روز 21 فروردین ماه سهیلا محمدی فعال زیست محیطی و شهروند کرد اهل سنندج، از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “برپایی وشرکت در کمپین حمایت از کانی بل و جمع اوری 5 هزار امضا” دادگاهی شد و همچنین از سوی قاضی اسکندری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و اختشاش در افکار عمومی” متهم شناخته شد.

سهیلا محمدی فعال زیست محیطی و سخنگوی پشین کمپین نجات کانی بل، به دلیل اعصاب غذای یک هفته ای در دادگاه انقلاب شهر سنندج علیه وی پرونده ای تشکیل شد.

همچنین پس از شرکت در مراسم نوروز در روستای قصریان سنندج از سوی دادگا پروه نده ای دیگر تشکیل شده و همچنین از سوی اداره اطلاعات تهدید شده که نباید در هیچ یک از مراسمات روز جهانی کارگر شرکت بعمل اورد.