با ادامه اعتصاب غذا وضعیت جسمی امیر امیرقلی رو به تحلیل است

 
وضعیت جسمی امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی زندان اوین که در اعتراض به شرایط نگهداری اش در دهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد رو به تحلیل گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر امیرقلی فعال چپ گرا و زندانی سیاسی محبوس در بند هشت زندان اوین است که در اعتراض به شرایط نگهداری اش از صبح روز شنبه ۲۱ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.
یکی از اعضای خانواده امیرقلی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “با ادامه اعتصاب غذا وضعیت جسمی امیر رو به تحلیل رفته است و هنوز مسئولین قضایی هیچ اقدامی در خصوص خواسته هایش انجام نداده اند.”
امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، در دی‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات و با تجمیع جرائم، حداکثر هفت سال و نیم از این مجازات قابلیت اجرا دارد. پرونده وی تاکنون جهت برگزاری دادگاه تجدیدنظر تعیین شعبه نشده است.
پیش‌تر، پدر این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “امیر در بند هشت زندان اوین است که اکثر زندانیان آن خارجی هستند. وی به علت نامناسب بودن شرایط بهداشتی و در خطر بودن سلامت خود از جمله همزیستی اجباری با زندانیان دارای بیماریهای عفونتی همچون ایدز و هپاتیت بارها درخواست انتقال از این بند بر اساس اصل تفکیک جرائم را نموده است.”

Hadi Zarehs Foto.