حکم طاهر قادر زاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ابلاغ شد

«طاهرقادر‌زاده» معلم کُرد و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بە اتهام “راه اندازی تجمعات صنفی معلمان” ، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «طاهرقادر زاده» پیش تردرروز پنج شنبه ۱۳اسفند ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵ دادگستری شهر سقز احضار شده بود.
این فعال صنفی پیش تر به دفعات پی در پی به علت فعالیت های صنفی و راه اندازی تجمعات صنفی معلمان، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.