فشار مستقیم اداره اطلاعات ساری علیه بهزاد ذبیحی

 

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز در گفتگو با منابع مطلع درخصوص بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری، اداره اطلاعات استان علیه این شهروند بهایی اقدامات مستقیمی انجام داده است.

بنابراین گزارش در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ پرونده ای علیه بهزاد ذبیحی مبنی بر دستکاری کنتور و سرقت برق علیه ایشان در کلانتری شهر ساری تشکیل شد. بنا به ابلاغیه افسر تحقیق کلانتری قرار بود دادگاه بهزاد ذبیحی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شود. در آن روز پرونده برق وی از کلانتری به دادسرا انتقال داده نشد، به همین دلیل دادگاه به روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ موکول شد.
به گفته منابع مطلع سرباز کلانتری و مسئول انتقال پرونده ها به بهزاد ذبیحی عنوان می کند که “چنین پرونده ای در میان پرونده های انتقالی نیست، و مسلما این پرونده امروز به دادسرا انتقال داده نخواهد شد”.
پس از مراجعه بهزاد ذبیحی به کلانتری ، افسر تحقیق اظهارمی نماید که پرونده بهزاد ذبیحی در کلانتری موجود است و هنوز منتقل نشده است. لذا مجددا دستور داد صبح روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ به دادسرا مراجعه نمایند. در روز دوشنبه پرونده به بازپرسی شعبه ۲ دادسرا منتقل شد. مسئول معاونت ارجاع دادسرا اظهار می کند که ” پرونده بهزاد ذبیحی از طرف حراست اداره ی برق تشکیل شده است و اطلاعات پشت این ماجراست!”
همه مراحل تشکیل این پرونده از زمان تفتیش منزل بهزاد ذبیحی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ، اظهارات بازجوی پرونده ی وی درخصوص تشکیل پرونده ی برق علیه بهزاد ذبیحی، بازجویی این شهروند بهایی توسط مسئول اطلاعات کلانتری تا اظهارات مسئول معاونت ارجاع دادسرا از نقش و تاثیرگذاری اداره اطلاعات در پرونده برق بهزاد ذبیحی حکایت می کند.
پیشتر بهزاد ذبیحی پس از بازداشت و انتقال وی به بند انفرادی و سپرده کردن ۸ روز زندان با قرار وثیقه آزاد اما پس از آزادی وی اداره برق استان نسبت به این شهروند بهایی شکایت کرده و روز دوشنبه مجدد این شهروند بهایی محاکمه شد.
لازم به ذکر است که بهزاد ذبیحی در طی ۵ سال اخیر ۴ بار بازداشت شده و سه بار مغازه ی ایشان پلمپ گردیده است.

Hadi Zarehs Foto.