برهنه‌ شدن موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین

 

یکی از کنشگران حقوق زنان در ٣٧مین سالگرد همه‌پرسی نظام حاکم کنونی ایران، در کنار برج میلاد تهران، دست به اعتراض برهنه زد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین سال جاری در اعتراض به “سیستم مذهبی فاشیستی ایران” در پای برج میلاد با برهنه کردن خود دست به اعتراض زده است.

برهنه شدن یک زن در برج میلاداو طی مصاحبەایی هدف خود از این عمل را “نه گفتن به نظام اسلامی ایران” بیان می‌کند و می‌گوید: “این روز را برای نه گفتن به جمهوری اسلامی و قوانین ضد زنش انتخاب کردم”.

موژان طاهر در این گفت‌وگو می‌افزاید: “اقدام من در روز ١٢ فروردین پیام نه به جمهوری اسلامی را داشت. پیام من به زنان این است که در داخل ایران هم می‌توان فعالیت کرد و فریاد حق‌طلبانه سر داد.”

او بر روی بدن برهنه خود نوشته بود “دیگر نمی‌خواهم برده بمانم”، او در این باره می‌گوید: این فقط حرف من نیست. بلکه حرف بسیاری از زنان در ایران است.

حرف زنانی است که زیر قوانین ضد زن له‌شده‌اند. زنانی که حتی حق ابراز احساس خود را ندارند.

در ١٢ فروردین ١٣٥٨ طی همەپرسی‌ای که در آن شرکت کنندگان تنها حق انتخاب گزینەی ” جمهوری اسلامی” با آری یا نه را داشتند.

Hadi Zarehs Foto.