سعید سنگر در آستانه شانزدهمین سال حبس

dein ProfilbildReza Amiri

    رادیو پارس  – زندانی سیاسی سعید سنگر، در شانزدهمین سال حبس و علیرغم برخورداری از شرایط آزادی مشروط، همچنان در زندان ارومیه نگهداری می شود و حتی به درخواست مرخصی اش هم پاسخی داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید سنگر که دهم شهریور ماه سال گذشته و در آغاز پانزدهمین سال حبس مجددا از زندان سنندج به زندان ارومیه منتقل شد مطابق قانون شرایط برخورداری از آزادی مشروط را نیز دارد با اینحال همچنان به تحمل حبس در زندان ارومیه مشغول است.
یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر هرانا گفت:” آقای سنگر آخرین باری که تقاضای مرخصی داده در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴ بوده و آن‌را مستقیما به رئیس زندان آقای صفری و قاضی ناظر زندان آقای پاشایی تحویل داده است و آقای پاشایی این نامه را رویت می کند اما تاکنون هیچ پاسخی چه مثبت و چه منفی به آقای سنگر نداده است.”
وی همچنین اضافه کرد: “مسئول پرونده آقای سنگر در [اداره اطلاعات] کردستان در باجویی ها وی را تهدید کرده بود که نامه ای روی پرونده ات می گذارم که هیچ وقت هیچ تغییری در آن ایجاد نشود حتی در تهران هم به آن رسیدگی نکنند. اخیرا هم وکیل آقای سنگر چندین مرتبه به اداره اجرای احکام سرزده که هیچ توفیقی حاصل نشده است.”
مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، آزادی مشروط نیازی به درخواست زندانی ندارد و در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط بعنوان یک امتیاز استفاده کنند.
سعید سنگر در دهم شهریور ماه سال ۱۳۷۹ بازداشت و طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد، این حکم از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی صادر و در مرحله تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
این زندانی سیاسی پس از انتقال به تهران، حدود دو سال در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و در سال ۱۳۸۲ پس از قطعی شدن حکم به زندان ارومیه منتقل شد.
سعید سنگر در چهاردهم آبان ماه ۱۳۸۶ به زندان سنندج انتقال یافت و پس از هشت سال در دهم شهریور ۹۴ مجددا به زندان ارومیه بازگردانده شد.
سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، هم اینک در حال تحمل شانزدهین سال حبس در زندان ارومیه نگهداری می شود.