اخراج ۲ شهروندبهایی به دلیل اعتقادی از دانشگاه ارومیه

۲ شهروند بهایی پس از نزدیک به ۳سال تحصیل در دانشگاه پیام نور درشهر ارومیه اخراج شدند و از ادامه تحصیل بازماندند.

بنا به گزارش رسیده از یکی از منابع نزدیک به این ۲ شهروند بهایی,سحر پناهی دانشجوی رشته ادبیات فارسی محض در ترم پنجم و نوید مقدم دانشجوی رشته مهندسی برق و الکترونیک ترم پنج,با مراجعه به سایت پیام نور دانشگاه با تیتر محرومیت از تحصیل مواجه شدند.

این دو شهروند بهایی پس از پیگیری از دانشگاه و سپس پیام نور استان جواب قانع کننده ای دریافت نکردند و صرفا به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل باز ماندند.

در سال گذشته اخرج شهروندان بهایی از دانشگاهای ایران, روند رو به رشدی داشته است این درحالی است که نهاد های حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها به ایران در مورد محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل هشدار داده اند.