هشدار زندانیان سیاسی نسبت به وضعیت ایرج حاتمی و فرید آزموده

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل با هشدار نسبت به وضعیت ایرج حاتمی و فرید آزموده دو تن از زندانیان سیاسی این زندان اعلام کردند که روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ ماموران با احتمال اینکه ممکن است زندانیان سیاسی از بدن چاقو خورده ایرج حاتمی از لابه لای سوراخ های چند میلیمتری پنجره ها، مدرکی تهیه کنند، پنجره سلول ها را با یک ورقه فلزی دیگر کاملا مسدود کرده اند.

متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:

شورای حقوق بشر؛ مرزهای حفاظت شده و فیلترینگ، زندان، دیوارهای ۱۰ متری سیم خاردار، فنس، باز هم دیوارهای ۱۰ متری دیگر، صفحات آهنگی با سوراخهای چند میلیمتری، نرده های آهنی، پنجره سلول و آنگاه ما زندانیان سیاسی.

شورای محترم حقوق بشر: علاوه بر موانع فوق الذکر و انبوه پارازیت اندازها و مجازات ها برای جلوگیری از ارتباط زندانیان با دنیای بیرون، امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ به خاطر جلوگیری از خبردار شدن زندانیان سیاسی از وضعیت زندانیان ایرج حاتمی و فرید آزموده که به شدت نگران کننده شده و بعد از مجروح کردن ایرج حاتمی در روز ۱۳ فروردین ماه ، با ضربات چاقوی زندانیان عادی اجیر شده، با احتمال اینکه ممکن است زندانیان سیاسی از بدن چاقو خورده او از لابه لای همان سوراخ های چند میلیمتری پنجره ها، مدرکی تهیه کنند، پنجره سلول ها را با یک ورقه فلزی دیگر کاملا مسدود کرده اند و بدین ترتیب عملا پنجره سلول ها را به کلی مسدود کردند، نه به خاطر بستن راه هوا و نور و … بلکه رسما بین زندانیان سیاسی و شورای حقوق بشر و افشای وضعیت زندان ها یک صفحه فلزی و دیوار دیگر قرار دادند… و در آخر بار دیگر به شورای حقوق بشر نسبت به وضعیت زندانیان و به ویژه آقایان ایرج حاتمی و فرید آرموده هشدار داده و به شدت نگرانیم.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج – ۱۵ فروردین ماه