عثمان مصطفی پور فعال سیاسی کُرد٬ پس از محکومیت ۲۵سال زندان ٬ به ۱۰سال دیگر حبس محکوم شد.

با گذشت نزدیک به ۲۵ سال٬ از محکومیت زندانی سیاسی کُرد عثمان مصطفی پور می گذرد وی در تمام دوران زندان٬ در زندان‌های ایران، تا کنون از تسهیلات مرخصی محروم بوده است.
عثمان مصطفی‌پور در سال ۱۳۷۰ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام در یکی از مناطق مرزی کردستان بازداشت و پس از چندین مرحله محاکمه در دادگاه انقلاب٬ سرانجام به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، اما در طول تمام این سالها تلاش‌های وی و خانواده‌ اش نسبت به وضعیت پرونده اش در اخذ آزادی مشروط و یا اخذ مرخصی بی‌نتیجه مانده است.
این فعال سیاسی کُرد٬ در طول دوران زندانش، مادر، برادر، خواهر و خواهر زاده‌اش را هم از دست داده، اما هیچگاه مسؤولین قضایی و اطلاعات، به وی اجازه شرکت در مراسم ختم عزیزانش را ندادند آقای مصطفی پور هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد.
ایا ۲۵سال زندان کافی نیست؟

Reza Sharifiboukanis Foto.