جمهوری اسلامی یکی دیگر از قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرد

dein ProfilbildReza Amiri

مقاماتِ نیروی دریاییِ آمریکا اعلام کردند نیروهای دریاییِ فرانسوی مقادیرِ زیادی اسلحه که جمهوری اسلامی به قصدِ یمن فرستاده بود را ضبط کرده‌اند.

به گزارشِ «تاور»، فرمانده کوین استیونز، سخنگوی ناوگانِ پنجمِ نیروی دریاییِ آمریکا، به سی‌ان‌ان گفته در ۲۰ مارسِ گذشته هلیکوپتری فرانسوی یک لنجِ بی‌پرچم را در شمالِ اقیانوسِ هند رصد کرده و راپورتش را به نیروی دریایی می‌دهد.

بعد از آنکه نیروهای فرانسوی لنج را تفتیش می‌کنند، در آن چندصد قبضه کلاشینکف، مسلسل، و موشک‌های ضدتانک پیدا می‌کنند. سلاح‌ها به احتمالِ زیاد قرار بوده از مسیرِ سومالی به یمن فرستاده شوند. استیونز افزوده در سپتامبر و فوریه‌ی گذشته نیز محموله‌های مشابه با مقصدِ مشابه ضبط شده بودند.

بدین ترتیب، با فرستادنِ مداومِ سلاح به مقصدِ یمن، جمهوری اسلامی تا به امروز چندین مرتبه قطعنامه‌ی ۲۲۴۴ شورای امنیتِ سازمانِ ملل که ارسالِ سلاح به یمن را ممنوع می‌کند را نقض کرده است. این می‌تواند زمینه‌ای برای اِعمالِ تحریم‌های جدید بر ضدِ رژیم باشد.