فساد 12 هزار میلیارد تومانی رژیم

dein ProfilbildReza Amiri

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم درباره فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: این اتفاق از سال 85 تا اوایل سال 91 روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال 92 کشف شد و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.این رقم حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، یعنی 70 میلیارد تومان مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. سیف به سایت حکومتی «فردا» در مورد دانه درشت های بدهکار بانکی گفت: درشت ترین پرونده هایی که بانک ها در محاکم قضائی دارند در 575 پرونده جمع شد که حجم درشت ترین پرونده های نظام بانکی با ارزش 25 هزار میلیارد تومان است که یک سوم مطالبات کل کشور است. وی همچنین افزود ”در چهارساله منتهی به سال 92 در مجموع 22 میلیون چک برگشتی داشتیم و این مسئله بین فعالان اقتصادی وبازار بی اعتمادی ایجاد می کرد“. سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور از فناوری دنیا عقب است، درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی گفت: شفاف سازی اطلاعات موجب از بین رفتن رانت می شود.اماتاکنون زمینه دسترسی به این اطلاعات وجود نداشته است.رئیس کل بانک مرکزی رژیم ضمن اشاره به اینکه معوقات بانکی هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان با سهم 14.3 درصد نسبت به مانده تسهیلات می باشد، گفت: معوقات 150 هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی شده که تبصره های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می کرد و در این حالت از معوق به جاری می رفت و بعداز سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمیگشت. به همین دلیل مطرح می کردند که رقم بیشتر از 88 هزار میلیارد تومان است. واقعیت این است که نظام بانکی ما به دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست. از سوی دیگر، بدهکاری به بانک ها این روزها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است و ماجرا وقتی بدتر می شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد! البته ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. در این میان دولت یازدهم هم برای کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی، با پول قرض کردن از بانک ها امروز یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.