امیر امیر قلی از فعالين چپ در روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ از سوی ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت

امیر امیر قلی از فعالين چپ در روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ از سوی ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت در منزل پدری دستگیر و پس از سپری کردن حدود دو ماه بازجویی در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۸ این زندان منتقل شد.از جمله اتهامات تفهیم شده به وی از سوی بازپرس «امین ناصری» در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین می توان اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به مقدسات و رهبری»، «فعالیتهای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، را نام برد.بنا بر گزارش راديو فرهنگ امیر امیر قلی که شانزدهمین ماه حبس خود را در بند هشت زندان اوین پشت سر میگذارد، با اشد مجازات در مورد اتهامات خود از سوی قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران قاضی صلواتی مواجه شد . این زندانی سیاسی بابت توهین به مقدسات ، اجتماع و تبانی ، توهین به رهبر ایران ، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات اعتراضی به ۲۱ سال زندان محکوم شد .وی پیشتر در سال ٨٧ نیز بازداشت و متعاقبا از دانشگاه اخراج شد.