تارا هوشمند، سرمد شادابی و روحیه صفاجو آزاد شدند

تارا هوشمند، سرمد شادابی و روحیه صفاجو آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز تارا هوشمند، سرمد شادابی و روحیه صفاجو لحظاتی پیش به قید وثیقه آزاد شدند
سه شهروند بهایی که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند لحظاتی پیش به قید وثیقه آزاد شدند. سرمد شادابی با قرار وثیقه۲۰۰ میلیون تومانی و خانم ها تارا هوشمند و روحیه صفاجو با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
این سه شهروند بهایی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ به صورت همزمان در تهران و کرج بازداشت شده بودند . بازداشت سه شهروند بهایی حق تحصیل در حالی صورت گرفته بود که پیشتر این شهروندان در پی احقاق حقوق حقه خود نسبت به منع تحصیل در دانشگاه نامه نگاری و پیگیری از مراجع قانونی کرده بودند.
همچنین همزمان با این بازداشت بهزاد ذبیحی یکی دیگر از شهروندان بهایی ساکن ساری نیز بازداشت شد و پس از دو روز سروش شادابی دیگر شهروند بهایی بازداشت شد. براساس گفته منابع نزدیک بازداشت سروش شادابی مرتبط با بازداشت سه شهروند بهایی محروم از تحصیل صورت گرفته است.
بهزاد ذبیحی دیگر شهروند بهایی که پیشتر آزاد شده بود پیش از ایام تعطیلات نوروزی از زندان ساری آزاد شده بود و تنها سروش شادابی شهروند بهایی ساکن کرج همچنان در زندان به سر می برد.
( مجموعه خبری  #‏بهایی_نیوز  )