درخواست تمدید ماموریت احمد شهید برای ایران

رادیو پارس   – سی و چهار سازمان مدنی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا با تمدید ماموریت احمد شهید به دفاع از حقوق بشر در ایران پاسخ مثبت دهند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۳۴ سازمان غیردولتی از کشورهای عضو شورا خواستند تا به تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران رای مثبت بدهند.

در نامه مشترکی که به امضای نمایندگان سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفوبین الملل و دیده بان حقوق بشر رسیده است، امضا کنندگان خواستار توجه شورا به سابقه ایران در موضوع حقوق بشر و هم‌چنین اهمیت فعالیت گزارش‌گر ویژه شدند.

در این نامه تاکید شده است: “تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیام قدرتمندی به مقامات ایران است که نقض حقوق بشر در مرکز توجه شورا و جهان خواهد بود مگر اینکه تغییر و بهبود قابل لمس رخ دهد.”

اسامی ۳۴ سازمان مدنی امضاء کننده نامه به قرار زیر است:

۱. بنیاد عبدالرحمن برومند
۲.حامیان حقوق بشر
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. سازمان عفو بین الملل
۵. عرصه سوم
۶. اصل ۱۹
۷. انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
۸. انجمن حقوق بشر در کردستان ایران – ژنو
۹. جامعه بین المللی بهایی
۱۰. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۱. مرکز حامیان حقوق بشر
۱۲. اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان
۱۳. کمیته حمایت از روزنامه نگاران
۱۴. پیوند حقوق بشر
۱۵. پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شمال افریقا
۱۶. همه با هم علیه مجازات اعدام
۱۷. سازمان حقوق بشر اهواز – اروپا
۱۸. رهایی از شکنجه
۱۹. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۰. دیده بان حقوق بشر
۲۱. تاثیر بر ایران
۲۲. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
۲۳. خدمات بین المللی برای حقوق بشر
۲۴. سازمان حقوق بشر ایران
۲۵. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۶. سازمان دگرباشان جنسی ایران
۲۷. شبکه حقوق بشر کردستان
۲۸. اقدام آشکار بین المللی
۲۹. تعلیق احکام
۳۰. بنیاد سیامک پورزند
۳۱. رسانه کوچک
۳۲. اتحاد برای ایران
۳۳. مدارای جهانی
۳۴. ائتلاف جهانی علیه حکم اعدام

Weniger anzeigen