تعطیلی کلاس های ئاسو رستمی توسط مأموران لباس شخصی

رادیو پارس _   روز گذشته ۲۴ اسفند ماه، سه مأمور لباس شخصی با مراجعه به محل کار «ئاسو رستمی»، فعال مدنی و حقوق کودکان و با تهدید مسئول مرکز آموزشی غیر دولتی، بدون ارائه حکمی باعث تعطیلی کلاس های وی شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر درایران، گفت: “روز گذشته سه مأمور لباس شخصی با مراجعه به محل کار ئاسو رستمی که یک مرکز آموزشی غیردولتی است، ابتدا با لحن خیلی تندی وی را تهدید می کنند که کلاس هایش را تعطیل کند و با مقاومت وی، به مسئول آموزشگاه مراجعه و می گویند اگر کلاس های رستمی در این محل ادامه داشته باشد، شما تاوانش را می دهید.”

این منبع در ادامه افزود: “آقای رستمی در این مرکز آموزشی، درس «ترجمه و ویرایش متون، اسناد و مدارک سیاسى» تدریس می کرد که منافع آن به کودکان کار اختصاص داشت، این کلاسها با مراجعه و تهدید مأموران لباس شخصی و ایجاد رعب و وحشت در بین شاگردانش به صورت غیر قانونی تعطیل شد.”

لازم به یادآوری است، ئاسو رستمی فعال مدنی، ۱۶ مهر ماه سال گذشته پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت شد و پس از طی دوران انفرادی و بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۷ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و نهایتا این افراد مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.

فعالیت ها در شبکه های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مصداق اتهاماتی بود که علیه این فعال مدنی طرح شده بود.

پرونده ئاسو رستمی هم اینک در شعبه ۳۶ و در مرحله دادگاه تجدیدنظر منتظر صدور حکم قطعی است، این فعال حقوق کودکان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری پس از شانزده ماه حبس آزاد شد، بر این اساس وی تا صدور و اجرای حکم به قید وثیقه آزاد خواهد بود.