سرمد شادابی، تارا هوشمند و روحیه صفاجو محاکمه می شوند

dein ProfilbildReza Amiri
نابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز سرمد شادابی یکی از شهروندان بازداشت شده در روزهای گذشته طی تماسی با خانواده از وضعیت بازداشت خود ،تارا هوشمند و همچنین روحیه صفاجو اطلاع داد.

بنابر این گزارش این شهروند بهایی که برای سومین بار با خانواده خود تماس داشته است، عنوان می کند که ” بازجویی ها به اتمام رسیده و روز سه شنبه نزد قاضی می روند تا محاکمه شویم”.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ همراه با دو شهروند بهایی دیگر به نام های تارا هوشمند و روحیه صفاجو به صورت همزمان در تهران و کرج بازداشت شده بودند . بازداشت سه شهروند بهایی حق تحصیل در حالی صورت گرفته بود که پیشتر این شهروندان در پی احقاق حقوق حقه خود نسبت به منع تحصیل در دانشگاه نامه نگاری و پیگیری از مراجع قانونی کرده بودند.
همچنین همزمان با این بازداشت شهرام ذبیحی یکی دیگر از شهروندان بهایی ساکن ساری نیز بازداشت شد و پس از دو روز سروش شادابی دیگر شهروند بهایی بازداشت شد. براساس گفته منابع نزدیک بازداشت سروش شادابی مرتبط با بازداشت سه شهروند بهایی محروم از تحصیل صورت گرفته است.

به گفته منابع مطلع به خبرگزاری بهایی نیوز در زمان بازداشت شهروندان بهایی منازل این شهروندان مورد تفتیش قرار گرفته و اموال شخصی آنها از جمله کامپیوتر، گوشی همراه و کتاب ضبط شده است.

پس از مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی شهروندان بهایی در ایران از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم هستند.