مجید محمدی معین آزاد شد

مجید ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻣﻌﯿﻦ زندانی محبوس در بند هشت زندان اوین عصر روز جاری چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه از زندان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی پیش تر در ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۹به ﺍﺗﻬﺎﻡ “ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”، “ارتباط با دول متخاصم” بازداشت و به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی ، در سال گذشته (۱۳۹۳) در حالی که در زندان به سر می برد، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض نامبرده در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال جاری به نامبرده در زندان ابلاغ گردید.

«مجید محمدی معین» پیش تر نیز در روز یکشنبه ۶ دی ماه سال جاری به مرخصی اعزام شد و با پایان دوران تعیین شده به زندان بازگشت.