روشن آباد سرجنگل زاهدان یکی از روستاهایی که همه مردان آن اعدام شده اند

dein ProfilbildReza Amiri

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روستای روشن آباد سرجنگل در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از مردان آن اعدام شده اند.

یک منبع مطلع با تاکید بر این مطلب افزود: تقریبا همه مردان روستای روشن آباد در منطقه سرجنگل زاهدان کشته یا اعدام شده اند.
این منبع علت اکثر اعدام ها را تحت جرائم مواد مخدر عنوان کرد.
هفته گذشته شهیندخت مولاوردی معاون رپیس جمهور در امور زنان گفت: روستای در بلوچستان هست که همه مردان آن اعدام شدند.
این سخنان با واکنش های گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر از یک سو و در داخل کشور توسط سایت های اصولگرایان تندرو  از سوی دیگر مواجه شد.
روستای روشن آباد در منطقه سرجنگل واقع در ۱۰۰ کیلومتری شهر زاهدان به سمت جنوب غرب است.