دادگاه تجدیدنظر سخنگوی حزب اعتماد ملی برگزار شد

رادیو پارس _  دادگاه تجدید نظر اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی چهار شنبه ۲۱ اسفند ماه، در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. او در دادگاه نخست به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به صورت غیابی پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، در این جلسه، گرامی مقدم و وکیل مدافع وی دکتر نعمت احمدی به دفاع از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” پرداختند.

اسماعیل گرامی مقدم در دادگاه نخست به پنج سال زندان محکوم شده است. این حکم به صورت غیابی و زمانی صادر شد که او در خارج کشور مشغول تحصیل بود.

وی هم اکنون بینایی خود را از هر دو چشم از دست داده و کارایی کتف راست و دست راست را در اثر وجود بیش از ۱۵ ترکش که منجر به آرتروز مفصل شده تا حد زیادی از دست داده است.

لازم به ذکر است که آقای گرامی مقدم، بامداد روز ۲۶ تیرماه پس از مراجعت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد،

گرامی مقدم پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی در سال ۱۳۸۸، برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفت.