اختلال گسترده در اینترنت، همزمان با پایان زمان رای گیری

رادیو پارس _   همزمان با پایان مهلت اخذ رای، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال شدید رو به رو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، گزارش های رسیده از مناطق مختلف تهران حاکی است که دسترسی به اینترنت و به ویژه پروتکل های امن با اختلالات گسترده همراه شده و بسیاری از کاربران گفته اند که اینترنت آنها تقریبا قطع شده است.

اختلال و قطع دسترسی کاربران از ساعتی مانده به نیمه شب آغاز شده و تا ساعتی پس از آن نیز به همان شدت ادامه داشته است