احضار هم پرونده ای های مولوی نقشبندی به دادگاه

ملک محمد آبادیان و فرزندانش به دادگاه احضار شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ملک محمد آبادیان، به همراهش سه دو فرزندش عبدالهادی و جواد آبادیان و همچنین گل محمد بلیده ای، جابر آبادیان و نظام الدین ملازاده روز ۱۰ اسفند به دادگستری زاهدان نزد قاضی ماه گلی احضار شدند.

این زندانیان سیاسی در مهر و آبان ماه امسال هر کدام با قرار ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

تا کنون برای مولوی فتحی محمد نقشبندی و فرزندش حافظ عبدالغفار نقشبندی احضاریه نیامده است.

این زندانیان مدت سه سال و نیم به اتهام ترور مولوی مصطفی جنگی زهی در بازداشت بوده اند که برای آنها احکام اعدام و زندان طولانی مدت صادر شده بود اما پس از آنکه دیوان عالی کشور رای به نقض این احکام داد به قید وثیقه آزاد شدند.

این زندانیان سابق همواره از “سیاسی” بودن احکام صادر شده سخن گفته و در دادگاه اتهامات را رد کرده اند.