دادگاه پوریا ابراهیمی تجدید شد

   رادیو پارس _ دادگاه پوریا ابراهیمی فعال مدنی دیروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد و پس از معرفی وکیل و جهت مطالعه پرونده، ادامه دادرسی به چهارشنبه دوازدهم اسفند موکول شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی پیش از این به دلیل اعتراض به اتهامات وارده از معرفی وکیل خودداری کرده بود.

پوریا ابراهیمی پس از هشت ماه بازداشت موقت، به تازگی در بیستم بهمن ماه با سپردن وثیقه هفتاد میلیونی از زندان اوین آزاد شده است.

آقای براهیمی نوزدهم خرداد ماه بازداشت و ۲۷ خردادماه در شعبه ۶ دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» بخشی از اتهاماتی بود که به این فعال مدنی منتسب شده بود.

ارتباط با خانواده های زندانیان و فعالیت با رسانه های حقوق بشری بخشی از مستند اتهاماتی بود که به وی وارد شده بود.

ابراهیمی پس از تحمل حدود بیست روز انفرادی و بازجویی در بند ۲۰۹ اوین، اوایل تیر ماه به بند هشت این زندان منتقل شد.

دادگاه پیشین پوریا ابراهیمی، روز بیست و پنجم آذرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده پس از اعزام وی از زندان برگزار شد که به دلیل عدم حضور وکیل و اعتراض و عدم دفاع این فعال مدنی برگزار نشد.