ابوبکر ملازهی زندانی سیاسی بلوچ از زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ابوبکر ملازهی که جزو ۳۳ نفر از جوانان نصیر آباد سرباز است که در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۳۹۳ بازداشت شدند  روز شنبه ۲۴ بهمن بدون اطلاع خانواده و وکیل وی، به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.

نامبرده پس از انتقال هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

در روزهای گذشته ۶۰ نفر از جوانان نصیر آباد طی نامه ای از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس خواستند که به وضعیت بلاتکلیفی این “بازداشت شدگان”رسیدگی کنند.