توضیحات رئیس سازمان زندان‌ها درباره قانون نگهداری مجرمان سیاسی

رادیو پارس _  رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با اشاره به آزاد بودن نحوه پوشش زندانیان در محیط زندان، گفت که در حال حاضر بیشتر شرایط مندرج در قانون نگهداری مجرمان سیاسی برای همه زندانیان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در خصوص آمادگی سازمان زندان‌ها برای رعایت شرایط نگهداری مجرمان سیاسی در صورت تصویب نهایی جرم سیاسی تصریح کرد: “در راستای حقوق افراد و زندانبانی اسلامی بیشتر شرایطی که قانونگذار برای نگهداری مجرمان سیاسی تعریف کرده است هم اکنون در سازمان‌ زندان‌ها برای زندانیان حقوقی و کیفری رعایت می‌شود”.

وی در خصوص به تن نکردن لباس زندان برای مجرمان سیاسی گفت: “در حال حاضر هیچ زندانی در زندان، لباس زندانی به تن نمی‌کند مگر به ضرورت؛ برای مثال هنگام اعزام به دادسرا یا دادگاه به سبب مسائل کنترلی و امنیتی، لباس زندانی به تن می‌کنند”.

جهانگیر در خصوص ملاقات هر روزه زندانیان با خانواده درجه یک به عنوان موضوع دیگر قانون نگهداری مجرمان سیاسی در زندان خاطرنشان کرد: “دسترسی به خانواده‌ و تماس با آنان هم اکنون برای تمام زندانیان اجرا می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که جزو معدود کشورهایی هستیم که امکان تماس زندانی با خانواده‌اش مهیاست”.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور افزود: “زندانیان متأهل می‌توانند در شرایطی جدا از سایر زندانیان با خانواده خود ملاقات کنند که به آن ملاقات شرعی می‌گویند”.