روحانی: مردم «حضور»شان در «انتخابات» مهم است [نه رای‌شان]!

نویسنده تحلیل روز شنبه , 13 فوریه , 2016   تحلیل سردبیری, نه بگوییم به انتصابات   بدون نظر   ویرایش
حسن کلید
رضا پرچی‌زاده /

امروز حسن روحانی، «رئیس‌جمهورِ» رژیمِ جمهوری اسلامی، بالاخره آن چیزی را به زبان آورد که ما یک عمر است داریم می‌گوییم.

به گزارشِ «رادیو فرانسه»، روحانی امروز شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ «در مجمع سالیانه بانک مرکزی ایران»، در فاصله‌ی کمترِ از دو هفته به «انتخاباتِ» مجلسِ شورای اسلامی و مجلسِ خبرگانِ رژیمِ آخوندی، گفته که حضورِ فیزیکیِ مردم در پای صندوق‌های رای برای بزک کردنِ چهره‌ی نظام نزدِ جهانیان مهم است.

روحانی گفته: «اگر مردم پای صندوق‌های رای حاضر نشوند، شرایطِ بهتری برای ما [منظورش رژیم است] رقم نخواهد خورد.» وی سپس مردم را به شرکتِ گسترده در این «انتخاباتِ» کذایی و «انتخابِ نامزدهای اصلح» فراخوانده و گفته: «برای موقعیتِ ایران [بگیرید رژیمِ آخوندی] در جهان وجودِ صف‌های طولانیِ رای‌گیری به ویژه پس از اجرای برجام مهم است.»

روحانی به درستی تاکیدی بر «رایِ» مردم نکرده، چرا که رای را دیگران می‌سازند و می‌شمارند، و از همین الان هم معلوم است که چه خبر است. این فقط «حضورِ» مردم است که برای رژیم مهم است. نه الان، که همیشه همینطور بوده.

حال، با آگاهی به اینکه همه‌ی این‌ بند و بساطِ «انتخابات» بازی است برای اینکه رژیمِ استبدادیِ آخوندی در چشمِ دنیا معتبر شود، و از این معبر پشیزی که عایدِ شما نمی‌شود هیچ، وضع‌تان بدتر هم می‌شود – چنانکه تا الان هم شده است؛ هموطنم، آیا باز هم به پای صندوق‌های شعبده‌ی رژیمِ اهریمنی خواهید رفت