ابراز احساسات مردم عادی با دیدن فعالین در مراسم سالگرد شهادت محمد مختاری

Reza AmiriReza Amiri
رادیو پارس _ به گزارش منبع موثقی که امروز ۲۳ بهمن در مراسم سالگرد شهادت محمد مختاری در بهشت زهرا بود تعدادی از فعالین سیاسی و خانواده آنان شرکت کرده بودند .به گفته این فعال ماموران به طور محسوس و ناا محسوس حضور داشتند آقای نوری‌زاده را که در این مراسم حضور داشت تهدید کردند که اگر صحبت کند ا‌و را دستگیر خواهند کرد .به گفت این فعال بعد از مراسم جمعی‌ از این فعالین به پارک ملت رفتند و مراسم چای خوری داشتند که بسیاری از مردم عادی که در پارک ملت حضور داشتند با دیدن این فعالین ابراز احساسات کردند و با آنها عکس یادگاری گرفتند ،که این جای بسی‌ خوشحالی‌ دارد که این عزیزان با فعالیت‌های خود توانستند قدمی‌ در راه آزادی برداشته و این را مردم درک کرده و یقینا در آینده موثر خواهد بود

i