دادگاه تعدادی از فعالین مدنی فردا برگزار می‌شود

   رادیو پارس  –  تعدادی از فعالین مدنی فردا در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محاکمه خواهند شد. اغلب این فعالین مدنی روز شنبه سی آبان در یک تجمع مدنی مسالمت آمیز مقابل زندان اوین بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیمین عیوض زاده، رضا ملک، هاشم زینالی، احسان خیبر، عادل عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی تعدادی از فعالینی هستند که فردا محاکمه می شوند.

اغلب این فعالین مدنی روز سی ام آبان ماه بازداشت شدند، زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شدند و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند.