مخالفت با آشغال‌روبی؛ بازداشت کوتاه نوریزاد و ملکی

رادیو پارس  مأموران نیروی انتظامی محمد نوریزاد و محمد ملکی را صبح امروز در تهران بازداشت و پس از ساعتی در بزرگراه امام علی رها کردند. این دو فعال مدنی به هرانا گفته‌اند که بازداشت آنها همراه با خشونت بوده تا جایی که سر دکتر ملکی حین ورود به اتومبیل پلیس شکسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو فعال مدنی به همراه جمعی از شهروندان و با اعلام قبلی قصد داشتند در یک حرکت مدنی به جمع کردن زباله در خیابان های تهران بپردازند.

مأمورین همزمان با بازداشت آقایان ملکی و نوریزاد اقدام به پراکنده کردن جمعیتی کردند که با کیسه زباله و کاورهای نارنجی قصد داشتند در این حرکت شرکت کنند.

محمد نوریزاد به گزارشگر هرانا گفت که مأموران با فشار دکتر ملکی را به سمت اتومبیل برده اند تا جایی که سرش در اصابت با بخشی از بدنه اتومبیل دچار شکستگی شده است.

دکتر محمد ملکی دیگر فعال مدنی و سیاسی بازداشت شده به گزارشگر هرانا گفت: “از مأمورین خواستیم یا ما را بازداشت کنند و یا اقلا نزدیک به ایستگاه مترویی یا اتوبوسی پیاده کنند ولی آنها بدون توجه کنار بیابانی در بزرگراه امام علی و جاده قم پیاده کردند.»

به گفته آقای نوریزاد مأمورین از گارد ویژه نیروی انتظامی بوده اند ولی حکم قضایی مبنی بر بازداشت نشان نداده اند.

دکتر محمد ملکی و محمد نوریزاد از سازماندهان و شرکت کنندگان تجمعات مدنی مقابل زندان اوین و لاستیک دنا بودند که با اقبال جمعی از شهروندان و فعالین مدنی روبرو شد و نهایتا با بازداشت و تعقیب قضایی تعداد زیادی از آنان خاتمه یافت.