روزهای پایانی دوره محکومیت محمدعلی طاهری

برگرفته از پیچ کمپین نه به اعدام محمد علی طاهری
در حالی که 6 روز به پایان دوره حبس 5 ساله  #‏محمدعلی_طاهری  باقی مانده است، قضات دادگاه انقلاب هنوز قرار آزادی وی در 18 بهمن را صادر نکرده اند. بنیان گذار  #‏عرفان_حلقه  در اعتراض به این بی اعتنایی قوه قضاییه از روز 10 بهمن دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی است همزمان با این خبر، جمعی از فعالان حقوق بشر و شاگردان محمد علی طاهری، تحت عنوان«  #‏نهضت_جهانی_اعتصاب_غذای_تر ( نجات)»، اعلام کرده اند، در صورت عدم آزادی وی در روز هجدهم بهمن ماه، مصادف با پایان حکم پنج ساله، دست به تحصن به همراه اعتصاب غذا خواهند زد.
بی شک آزادی محمدعلی طاهری در آن روز، آزمون التزام دستگاه قضا به قانون و حقوق انسانی شهروندان ایرانی است. تصمیم گیری هشیارانه مسوولین قضایی کشور می تواند از بروز یک بحران اجتماعی در روز 18 بهمن جلوگیری کند.