نقض حقوق بشر به خاطر یک مشت دلار

Reza Amiri

  • این روزها هیاهوی بسیار و رقابت شدیدی در پیشی‌ گرفتن از سهم اقتصادی در ایران بین دولتهای غربی به وجود آورده است تا جایی که میبینیم دولتهای غربی که دم از حقوق بشر و آزادی عقیده و دموکراسی میزنند برای به دست آوردن دل‌ مسئولین نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی پا بر روی اعتقادات و حاضرند در مهد آزادی آزادی را خفه کنند و دولت ایتالیا نشان داد که منافع مالی در اولویت هست برایش از آزادی عقیده و بیان چرا که دیدیم که چگونه به خاطر اینکه مبادا به ریس جمهور ایران بر بخورد در بازدید از موزهای این کشور مجسمهای برهنه را پوشانده و در جعبه مخفی‌ کردند این حرکت شرم‌آور آنقدر ابعاد گسترده‌ای داشت که صدای مردم و مطبوعات خود ایتالیا را هم درآورد و مسئولین امر این داستان جوابی‌ برای گفتن نداشتند ،اما تا اینجای داستان که به غرب و رفتار آن مربوط میشود فعلا کاری نداریم نکته مهم این قضیه این است آن دسته از عزیزانی که چشم به دست غربی‌ها سالهاست که دوخته اند تا غرب کاری کند که یا حکومت ایران متنبه شود و یا اساسا فکر میکنند که غرب به آنها کمک می‌کند تا مثل سال ۵۷ رژیم ایران را تغییر دهند باید بداند که سخت در اشتباه هستند چرا که اصولا منافع غربی‌ها در گرو چنین حکومتهای  استبدادی هست تا مردم آن منطقه را در جهل و ناآگاهی نگه  دارد و زمانی‌ اگر احساس کنند که حکومت در راه پیشرفت کشور خویش قدم برمی‌دارد یقین بدانید که استارت تغییر آن حکومت را خواهد زد سند آن هم رژیم گذشته ایران بود با این که در آن زمان هم کم و کاستیهای فراوانی‌ وجود داشت اما شاه ایران قدم در راه پیشرفت ایران گذشته بود و غربی‌ها این را به خوبی‌ درک کرده بودن به همین دلیل پروژه حذف شاه را طراحی کرده و اجرا شد .مقصود من از گفتن این موارد این است که باید بدانیم که هیچکس جز خود ملت ایران قادر به این نیست که سرنوشت خود را تغییر دهد و نمی‌شود روی کشورهای غربی حساب کرد حاکمیت ایران همه می‌دانیم که به هیچ وجه شفاف  نیست و تلاش‌های که در واقع برای اینکه خود را با جوامع غربی نزدیک کند هم فقط به دلیل ماندگاری حاکمیت خود می‌باشد و اینکه فکر کنیم حکومت ایران به فکر مردم هست فکری بس کودکانه  می‌باشد چرا که منافع حاکمیت هم در گرو ارتباط با غرب می‌باشد در واقع این ارتباط دو جانبه می‌باشد تا قبل از توافق تمام جوامع غربی بر روی نقض حقوق بشر ایران تاکید داشتند و اما به یک باره بعد از این توافقات تمام نگاه‌ها نسبت به ایران تغییر کرد و دولتهای غربی بر روی نقض حقوق بشر ایران چشم پوشیده اند ،و در مقابل دولت ایران هم دیگر دایه استکبار ستیزی را در جهان ندارد .و این میشود نقش  غربیها سکوت به خاطر یک مشت دلار.
  • رضا امیری
واکنش کاربران به پوشاندن مجسمه‌ها در بازدید روحانی