نمایندگانِ پارلمانِ فرانسه جنایاتِ جمهوری اسلامی را محکوم کردند

در آستانه‌ی سفرِ حسن روحانی به پاریس به منظورِ عقدِ قراردادهای تجاری با دولتِ فرانسه، ۶۱ نماینده‌ی پارلمانِ فرانسه در نامه‌ای مفصل خطاب به فرانسوا اولاند جنایاتِ جمهوری اسلامی را محکوم کرده و از وی خواستند اجازه ندهد منافعِ اقتصادی و تجاری بر ملاحظاتِ حقوقِ بشری و دموکراتیک سایه افکند.

در این نامه که در «فیگارو» منتشر شده، این نمایندگان، با ذکرِ اینکه «رژیمِ تئوکراتیکِ ایران یکی از استبدادی‌ترین رژیم‌ها در جهان است»، به طورِ مفصل به شرحِ جنایاتِ جمهوری اسلامی و مواردِ نقضِ حقوقِ بشر توسطِ این رژیم در ایران پرداخته‌اند.

با نقلِ قول از احمد شهید، گزارشگرِ ویژه‌ی سازمانِ ملل در بابِ حقوقِ بشر در ایران، نمایندگانِ فرانسوی اعلام کرده‌اند که با توجه به میزانِ جمعیت، شمارِ اعدام‌ها در ایران بیش از تمامِ کشورهای دنیاست؛ و بعد از به ریاستِ جمهوری رسیدنِ روحانی در ایران تعدادِ اعدام‌ها به طورِ نجومی افزایش یافته، به طوری که از سالِ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدودِ ۲۰۰۰ نفر – بسیاری به بهانه‌های واهی همچون «محاربه با خدا» – اعدام شده‌اند.

نمایندگانِ فرانسوی همچنین شرحِ کاملی داده‌اند از عدمِ وجودِ آزادیِ بیان در ایران، تبعیض‌های قانونی بر ضدِ زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، بحران‌سازیِ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حمایتِ آن از تروریسم، و ادعاهای مداومِ این رژیم مبنی بر لزومِ نابودیِ اسرائیل.

نمایندگانِ پارلمان از اولاند خواسته‌اند تا سفرِ روحانی به پاریس را بهانه‌ای کند برای درخواستِ آزادیِ زندانیانِ سیاسی و بهبودِ کلیِ حقوقِ بشر در ایران. آنها چنین گفته‌اند که «نباید میانِ علایقِ دیپلماتیکِ یک حکومت با ارزش‌های بنیادیِ آن حکومت تفاوتی وجود داشته باشد؛ چرا که از حکومتی که ارزش‌های بنیادی‌اش را پاس نمی‌دارد نمی‌توان انتظار داشت در قبالِ تعهداتِ دیپلماتیکش پاسخگو باشد.»