فرانسوا اولاند سید هاشم خواستار:اقاي اولاند رئيس جمهور محترم فرانسه:تعداد زيادي از نمايندگان معلمان ايران تنها بخاطر دفاع از حقوق صنفي همكارانشان در زندان و به حبس هاي طويل المدت محكوم شده اند.

فرانسوا اولاند
سید هاشم خواستار:اقاي اولاند رئيس جمهور محترم فرانسه:تعداد زيادي از نمايندگان معلمان ايران تنها بخاطر دفاع از حقوق صنفي همكارانشان در زندان و به حبس هاي طويل المدت محكوم شده اند. در حاليكه معلمان به دفعات مكرر با نوشتن طومار و نامه از رهبر و رئيس جمهور و رئيس قوه ي قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواسته اند كه نمايندگانشان را از زندان ازاد كنند. اما متاسفانه نه تنها اعتنايي به خواسته ي بر حق معلمان نكرده بلكه روز بروز بر فشار به معلمان صنفي افزوده ميگردد.معلمان ايران وبخصوص معلمان زنداني زياده خواه نيستند.
.اكنون با سفر رئيس جمهور ايران به فرانسه از فرصت استفاده كرده و از شما رئيس جمهور محترم فرانسه ميخواهم كه از رئيس جمهور ايران كه مجري قانون اساسي است بخواهيد كه معلمان زنداني را ازاد كنند.اقاي اولاند فراموش نكنيد :اعلاميه ي جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 توسط سازمان ملل به نصويب رسيد ،همان اعلاميه ي حقوق بشري ميباشد كه انقلابيون فرانسه در بيش از 200 سال پيش صادر كرده اند و شما وارث ان هستيد. با توجه به محدوديت خبرنگاران ايراني و زندان كردن تعداد زيادي از انها ،
از خرنگاران فرانسوي نيز تقاضا دارم از رئيس جمهور ايران سئوال كنند: با توجه به اينكه رئيس جمهور مجري قانون اساسي است چرا نسبت به بازداشت و زندان كردن غير قانوني معلمان اعتراض و اقدامي نميكند؟
در عكس از بالا و راست : اقايان علي اكبر باغاني زندان،اسماعيل عبدي زندان،محمد رضا نيكنژاد با وثيقه ازاد،مهدي بهلولي با وثيقه ازاد،محمود بهشتي لنگرودي زندان،عليرضا هاشمي زندان،رسول بوداقي زندان، خودم سيد هاشم خواستار زنجير به پا و تخت بيمارستان ازاد،عبد الفتاح سلطاني زندان
با تشكر سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان