بازداشت دو نفر از بلوچ های استان گلستان

نوشته شده توسط  فعال بلوچ
جمعه, 02 بهمن 1394 22:03
دو نفر از جوانان بلوچ در محل سکونت خود در استان گلستان بازداشت شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ عبدالله بلوچ فرزند شریف و عبدالله بلوچ فرزند مجید در تاریخ 19 دی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
ماموران برای بازداشت نامبردگان ساعت 21:30 به خانه آنها واقع در بلوچ آباد کوچک استاجیق از توابع علی آباد یورش برده و بدون برگه قضایی وارد منزل شده و این دو نفر را با خود برده اند.
تا لحظه تنظیم این خبر تماسی با خانواده خود نداشته و از علت بازداشت و محل نگه داری آنها نیز اطلاعی در دست نیست.

بنابر گزارش فعالان مدنی “موج دستگیری ها در استان گلستان در ماه های اخیر زیاد شده و این مساله باعث نگرانی مردم شده است.”