بی خبری مطلق از وضعیت 7 تن از فعالان اهل سنت بازداشت شده در گلستان

چهارشنبه, 30 دیبا گذشت بیش از سه ماه تا کنون هیچ خبری از وضعیت 7 تن از فعالان اهل سنت بلوچ بازداشت شده در استان گلستان نشده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ 23 مهر ماه ماموران وزارت اطلاعات 7 نفر از فعالان مذهبی  بلوچ ساکن استان گلستان را بازداشت کردند که تا کنون هیچ خبری از وضعیت آنها به دست نیامده است.

این بازداشت شدگان تا این لحظه، نه با خانواده خود تماس و ملاقاتی داشته اند، نه از محل نگه داری آنها اطلاع رسانی شده و نه حتی اتهام آنها اعلام شده است.

خانواده این بازداشت شدگان به هر ارگانی مراجعه می کنند بی جواب گذاشته می شوند. تنها یک بار به آنها گفته شده که در مشهد هستند که در این موضوع هم “اطمینانی” به خانواده داده نشده است.

اسامی این هفت نفر:
1. مولوی عبدالرحیم گرگیج
2. مولوی عبدالحکیم گرگیج
3. مولوی جمعه گرگیج
4. مولوی محمد بلوچ
5. مولوی علیرضا اشترک فرزند جمعه، امام جماعت روستای قراول ازتوابع شهرستان کلاله
6. ابراهیم زرین
7. محمد ترکمن.