وزارت اطلاعات زاهدان از تحویل دادن خودرو زندانی سیاسی خود داری کرد

نوشته شده توسط  فعال بلوچ

وزارت اطلاعات زاهدان که مدت 6 سال است خودرو شخصی عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان مرکزی زاهدان را ضبط کرده است علیرغم تبرئه نامبرده از سوی دادگاه اما از تحویل دادن خودرو وی خود داری می کند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ وزارت اطلاعات در تاریخ 17 اسفند 88 پس از آنکه بنابر “اتهام های بی اساس” عماد الدین ملازهی را بازداشت کرد خودرو 405 و مدارک بانکی وی را نیز ضبط کرد.
این زندانی که قریب 7 ماه است آزاد شده است 4 ماه پیش اوائل مهر ماه 94 از سوی قاضی شعبه 6 بازپرسی زاهدان نامه تبرئه و آزادی خود را دریافت کرده است اما وزارت اطلاعات در مورد تقاضای وی جهت استرداد اموال شخصی خود پاسخگو نیست.
این زندانی روز یکشنبه 27 دی در آخرین مراجعه خود به ستاد خبری زاهدان وی را به اتاق انتظار وزارت اطلاعات برده و “به سختی” تهدید کرده اند که اگر بار دیگر مراجعه کند با وی “برخورد جدی” می شود.
عماد الدین ملازهی همچنین پس از آزادی از زندان با دردهای شدیدی در ناحیه کلیه و کبد خود رو به روست و تا کنون به هر پزشکی مراجعه کرده است بیماری دقیق وی را تشخیص نداده اند، یکی از پزشکان یزد “شکنجه های زندان” را یکی از دلایل این بیماری عنوان کرده و گفته که “دو کلیه از کار افتاده اند”.
این زندانی هنگامی که به مدت 13 ماه در بازداشتگاه وزات اطلاعات زاهدان نگهداری می شده است مورد شکنجه و آزار  اذیت روحی و جسمی قرار گرفته است.
وی پس از تبرئه و آزادی از کسانی که “با وزارت اطلاعات ” همکاری می کرده و “بدون دلیل و مدرک” باعث به زندان افتادن و چند سال آزار و اذیت مداوم وی شده اند شکایت کرده اما با “مداخله ماموران وزارت اطلاعات” راه به جایی نبرده است.

Weniger anzeigen