شاعر کاشانی به هیجده ماه حبس محکوم شد / دادنامه

رادیو پارس –    محمد مهدوی فر، شاعر اهل آران و بیدگل در دادگاه بدوی به یک‌ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مهدوی فر، شاعر اهل آران و بیدگل که در آذر ماه سال جاری در شعبه ۱۰۵ کیفری دو دادگستری کاشان محاکمه شده بود، به اتهام “نشر اکاذیب” به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
در این حکم که روز گذشته به آقای مهدوی فر ابلاغ شده، اتهامات وی “نشر اکاذیب” و “جریحه دار نمودن عفت عمومی” عنوان شده است.
محمد مهدوی فر در دادگاه خود از داشتن وکیل محروم بوده و در دادگاهی پنج دقیقه ای، هیچ سوالی از وی در ارتباط با شعر یاد شده و مفاد شکایت پرسیده نشده است.
آقای مهدوی فر اواخر مهرماه امسال به دادگاه احضار شده بود.
محمد مهدوی فر، شاعر اهل آران و بیدگل پس از سرودن یک مثنوی ۳۲ بیتی به نام “الفبا” در سال گذشته و خواندن آن در انجمن های ادبی شهر کاشان، توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل (به نیابت از شعبه هم عرض بازپرسی در کاشان) مورد بازجویی قرار گرفت.
به گفته منابع مطلع به خبرنگار هرانا، اطلاع دهنده این شعر به دستگاه های قضایی و امنیتی بسیج سپاه کاشان بوده و شاکی آقای مهدوی فر اطلاعات سپاه کاشان است.
گفتنی است پیشتر اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی. جریحه دار کردن اذهان عمومی. تبلیغ بر علیه نظام و توهین به مسئولین مملکت به مانند جنتی و خلخالی به وی تفهیم شده بود.
متن حکم دادگاه بدوی آقای مهدوی فر که توسط ماشالله امیدالله، رئیس شعبه صد و پنج دادگاه کیفری دو کاشان صادر شده به شرح زیر است:
رأی دادگاه:
در خصوص اتهام آقای محمد مهدوی فر فرزند مصطفی مبنی بر نشر اکاذیب، دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعم از گزارش واصله، متن اشعار مرقوم شده توسط متهم، اقراریه مقرون به واقع متهم، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا، بزه انتسابی علیه نامبرده محرز و مسلم می باشد. لذا به استناد ماده ۶۹۸ از قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل یکسال و نیم حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
تصویر حکم محمد مهدوی فر صادره توسط شعبه ۱۰۵ کیفری دو کاشان:
2 Fotos