نامه زندانی سیاسی افشین بایمانی از بند2 زندان رجایی شهر

حسنک کجایی؟!
ظریفی می گفت اصولا حسن ها در طول تاریخ و فرهنگ ایران نقش مهمی داشته اند از حسنک وزیر تا سیدحسن جوری از حسن کچل تا شیرحسن نصرالله و از حسن صباح گرفته تا همین حسن روحانی خودمان
مردی که از زیر سیاست های تپلیستی محمود خان احمدی نژاد و در میان کشاکش دعوای راست سنتی با راست مدرن به جنگ اصلاح طلبان مطیع امر رهبر با اصول گرایان به پادویتی ناگهان سربرآورد و الحق که بسیار هم خوش اقبال بود. حسن روحانی تبدیل شد به قهرمانی که به یک کرشمه بخت محمد مکری را به سیاهی نشاند و به یک اشاره فجوهات تلویزیونی مهمی را نصیب ان سید حسن نصرالله که مست از نشخوار دلارهای نفتی هلال شیعی در گروی لبنان گرد و خاک می نمود و سلسله همگان را در پی داشت.
چه متشکریم…! چه متشکریم حسن!
در عرصه داخلی هم یک تنه تیم ملی فوتبال را به جام جهانی برد و عرق نکرده تیم والیبال امریکا را در هم کوبید و باز هم کف و سوت در داخل… چه متشکریم حسن!
مولودی که معلوم نشد از استین سیاست مداران به پستو خزیده روحانیون بیرون جهیده و یا به واقع به دستور عالیجناب سرخ پوش وارث آن سید نازک طبع عبا شکلاتی است که از اصلاح طلبی برداشت حداقلی در حد یک رفرمیست را داشت اما آنچه مهم است اینکه این بار هم یک حسن دیگر ظهور کرد تا طالع سعد بر تارک حاکمیت بنشاند و مهم تر اینکه قرار نیست شکم مردمان را با هیجان و کف و سوت سیر کرد و مردم مطالبات دیگری به غیر از برگزاری سخنرانی های کشور هم دارند. حال هیجانات فرونشسته کاندرو شقشقته فقدت.
در این بین آنچه از حسن روحانی بیان شده تکیه بی اندازه او بر کلیدی است که رهبر ایران برای بده بستان و یا همان نرمش قهرمانانه در موضوع هسته ای در جیب او گذاشته و به نظر می رسد ایشان این کلید را شاه کلید همه درد و گرفتاری می بیند.
امروز در افسانه اجرای برجام یعنی آن چیزی که کعبه آمال همه حاکمیت به نظر می رسد قرار داریم و معتقدم این روز نه تنها روز جشن حاکمیت نخواهد بود که روز اغاز باز شدن مشت خالی حکومت در حل مشکلات مردم است.
دوران فرافکنی و انداختن مسئولیت تمام بدبختی ها و فلاکت هایی که در اصل ناشی از بی کفایتی حکومت است به گردن تحریم ها پایان میابد و مردم به مرور و با برآورده نشدن مطالباتشان در عرصه اقتصادی و سیاست داخلی گرفته تا مسائل حقوق بشری رو در روی آخوندی خواهند ایستاد که در قم علمای حوزه عمامه ی حجت الاسلامی بر سرش نهاده اند و در ولاسکو سیاست مداران انگلیسی کلاه حقوق.
روزی که ندای مردم حاکمیت را به خود خواهد اورد که حسن جان شبت سمور گذشت بر لب تنور گذشت
افشین بایمانی – یکشنبه 27 دی ماه 1394
بند2 زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)