نامه سرگشاده محسن شجاع فعال سياسى به رهبر جمهورى اسلامى :

جناب آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری نظامی ایران با سلام اینجانب فرزندی هستم از فرزندان این مملکت که درد مشکلات کوچک و بزرگی که مسئولان این سرزمین پاک،سرزمینی که مدینه ی فاضله شدنش را به کرات از از شما شنیده ایم،چون استخوانی در گلویم مانده است.اما همه ی حرف های جنابعالی و مسئولین و نمایندگان ملت وعده هایی پوچ،پوشالی،بی ارزش و همچنین توهماتی بیش نبودند.متاسفانه شما و همقطاران شما راه را به بی راهه رفتید.این مملکتی نیست که شما و بنیان گذارش وعده ی آن را به این ملت دادید.در همه جافساد غوغا و تباهی بیداد می کند.ازقوه ی قضائیه تا سازمان بازرسی،تامین اجتماعی،وزارت کشور و … که سردمدار همه ی این فساد ها سپاه پاسداران می باشد.از قوه ی قضائیه ای می گویم که قضاتش راهی در پیش گرفته اند که وکلای بی شرافتش مانند شهرام طاهی ها،کار چاق کن قضات می شوند و با پرونده سازی باعث نابودی حاصل یک عمر تباهی اموال دوستی به نام داود نعمتی. و پاشا اسکویی هایش با بی شرمی هرچه تمام تر باعث پایمال شدن حق خانواده ی سعید زینالی ها و در مقابل،وکلایی مانند عبدالفتاح سلطانی ها،محمد علی دادخواه ها،قاسم شعله سعدی ها،شادی صدرها،فروغ میرزایی ها،مصطفی دانشجوها و …که انسانیت را ارجح تر از هر حزبی و کذبی باور دارند یا در بند هستند و یا ترک وطن کرده اند.از سازمان بازرسی ای می گویم که مصطفی پورمحمدی هایش را چه نیک محمد نوری زاد داعشی های ایران نامید.از تامین اجتماعی ای می گویم که تنها کاری که در آن صورت نگرفت و نمی گیرد تامین منافع و آسایش کارگرانش می باشد.سازمانی که مرتضوی هایش از روی زانوان جنابعالی برخاستند و به فسادی به بزرگی تمام تاریخ ایران دست زدند.از وزارت کشوری می گویم که به جای حراست و سیانت از آرای مردم،دست به جعلی تاریخی و متاسفانه با آگاهی و حمایت حضرتعالی زد.از مجلسی می گویم که نمایندگانش به جای تصویب قانونی به نفع مردم و کشور و به سامان رساندن اوضاع کشور در فکر تاسیس کارخانه های خویشند و چه طلبکارانه و گستاخانه اعتراض می کنند به عکس های خوابشان در خانه ی ملت.از سپاه و وزارت اطلاعاتی می گویم که به جای برقراری امنیت این مرز و بوم،خود وارد کننده ی عمده ی مواد مخدر می باشد.وزارت اطلاعاتی که دانشگاهیست که سعید امامی ها و اکبر خوش کوش ها در مکتبش پرورش یافتند.اما در پایان،به یقین می دانم که این مسائل را به ریز می دانید،اما رسالتی به عنوان یک انسان،فارغ از هر قومیتی،بر دوشم احساس می کردم که بگویم تا شاید آگاه تر شوید،تا زمانی در مقام پاسخگویی به حضرت حق هیچ عذر و بهانه ای از ندانستنش نداشته باشید.
محسن شجاع