آزار و اذیت و زجر کش کردن زندانیان سیاسی چرا؟

حسین رونقی:
هفت روز دیگر برمیگردم زندان، اما با پای خودم نه…
بهم می گه همیشه برای آزادی روز شمار داشتیم روزها رو می شمردیم تا آزادیتون اما گویا این بار باید روزها رو خط بزنیم برای اینکه ببینم زمان زندانی شدنت کی هست.
از وقتی بحث ضبظ وثیقه ها و بازگشت به زندان پیش آمده، پدرم، خانواده ام و نزدیکانم روز و شب ندارند.
این که انسان یک شبه پیر می شود موهایش سفید می شود را من به چشم خود دیده ام…
موهای پدر سفید و خودش پیر شد.
دادستانی برای ضبط و توقیف و اجرای وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی اقدام کرده و سند خانه پدری وسند یکی از دوستان و همسایه ها جز این وثیقه ها است.
ناراحتی من و خانواده دوچندان از این است که بر اساس قانون جدید من چهار سال دیگر حبس دارم و از نظر قانونی می توانند چهارصد میلیون تومان وثیقه (هر سال صد میلیون) را ضبط کنند اما برای آزار بیشتر ما همه وثیقه ها (که ارزش واقعی آنها بیش از سه میلیارد تومان است) را می خواهند ضبط و مصادره کنند.
از آن هم که بگذریم و فرض را بر مجرم بودن من بگذاریم و بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای در مورد من حکم عادلانه داده شود حداکثر چهار سال حکم می گرفتم نه پانزده سال؛ که دو سال هم اضافه تر در زندان بوده ام که ارمغان این سالها چیزی جز از بین رفتن سلامتی و زندگی من نبوده است.
از آنها هم بگذریم راههای قانونی زیادی وجود دارد من را به زندان بازنگردانند اما پس از گذشت شش سال بنا بر آزار بیشتر من و خانواده و اطرافیانم است.آزادی مشروط و … اصلا بیماری من هم به کنار که اخیرا دادستانی پس از پنج سال بیماری می گوید پزشکی قانونی اعلام کرده تو سالم هستی. از طرف دیگر سپاه می گوید ما کاری نداریم دادستانی هم می گوید ما کاری نداریم این وسط مشکل چیست من نمی دانم!؟