حکم سه سال حبس رضا آقاخانی تایید شد

Reza AmiriReza Amiri
رادیو پارس– ـ حکم زندان رضا آقاخانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی با وجود بررسی در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی مذهبی، شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی، اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را رد و آن را وارد ندانست. با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد، سه سال حبس این فعال سیاسی در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی تایید شد.

رضا آقا خانی پیش از این سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به تحمل سه سال حبس به دلیل عضویت درآنچه که دادگاه  “گروهک غیر قانونی ملی مذهبی” نامیده و همچنین اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظرهم تایید شد.

رضا آقا خانی فعال با سابقه ملی – مذهبی ایران خرداد ماه سال ۹۲ به مدت ۴۵ روز به صورت موقت بازداشت شده بود. وی همچنین در سال های شصت نیز چند سال حبس را به خاطر فعالیت های سیاسی اش تحمل کرده است.

اقدام شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب با وجود نقض اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دیوان عالی کشور عجیب به نظر می رسد