زندانی سیاسی رضا ملک آزاد شد

رادیو پارس–
رضا ملک از کارکنان سابق وزارت اطلاعات که دست به افشاگریهای زده بود
غلامرضا مکعیان مشهور به رضا ملک یا رضا ملکیان، معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دوران علی فلاحیان بوده است. او در پی ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، اقدام به افشای برخی مستندات نمود و در پی آن دستگیر گردید. پخش فیلم بازجویی از همسر سعید امامی بخشی از این افشاگری بوده است.
آقای رضا ملک در بازداشت‌های اخیری که در تجمع جنبش دادخواهی که در مقابل لاستیک دنا و زندان اوین برگزار میشد به همراه چند تن‌ از فعالین دیگر دستگیر شده بود که با تلاش فعالین با قید وثیقه آزاد شد