خامنه‌ای: کسانی که نظام را هم قبول ندارند، برای اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند

Reza AmiriReza Amiri

 

آقای خامنه‌ای دقیقا میداند که هیچ اعتباری در کشور ندارد این حاکمیت ،این نشان دهنده این است که درصدی که به این حاکمیت اعتقاد دارند بسیار پایین‌تر از حدی هست که آقای خامنه‌ای و حاکمیت بخواهد برای اینگونه نمایش‌های انتخاباتی روی آن حساب کند ،به همان دلیل برای صحنه آرای مجبور میشود تا از ه‌‌‌ر ترفندی استفاده کند در جهت اهداف سیاسی خود ،یکی‌ نیست به این آقا بگه زمانی‌ که خودسرانه تصمیم می‌گیرید که سرمایه ملی این مردم بیچاره را در راه اهداف خود به باد دهد مثل پروژه هسته‌‌ای دخالت در جنگ‌های داخلی‌ کشور‌های منطقه و هزاران تصمیم‌های غلط دیگر که باعث نابودی کشور شده آیا تا به حال از این مردم نظر خواهی‌ شده جواب مطمئنا منفی‌ هست چرا که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش به این اعتقاد دارند که مردم قدرت تصمیم گیری ندارند و این ولی‌ فقیه هست که باید برای آنها تصمیم بگیرد مگر نه این که مصباح یزدی روحانی نزدیک به بیت رهبری به صراحت گفت که مردم هیچ حق انتخاب ندارند و این ولی‌ فقیه هست که باید تصمیم بگیرد برای آنها به طور مثال در سال ۸۸ چون نظر آقای خامنه‌ای به احمدی نژاد نزدیک تر بود تصمیم گرفت که سکان ریاست جمهوری را به دست ا‌و بسپارد و به این کاری نداشته باشد که خواسته مردم چی‌ هست و حتا اگر اعتراض کنند با سرکوب گسترده روبرو میشوند حال  ایشان و اطرافیانش به یاد مردم افتاده‌اند آن هم افرادی که اعتقاد به نظام ندارند جالب هست همین حاکمیت در همین برهه بسیاری از منتقدین خود را که حتا گاهاً به اصل نظام اعتقاد دارند را سرکوب و به زندان فرستاده اند افرادی که کاملا مخالف نظام هستند که دیگر تکلیفشان روشن هست ، باید  به آقای خامنه‌ای گفت شما باید از همان شعارای که در مدح شما میسرایند بخواهید که نمایش شما بیایند چرا که تمام شعارا و نویسندگان آزادی‌خواهی  که در راه آزادی وطن قلم میزنند  در زندان شما به سری میبرند و یا معلّمین که به دنبال  حق حقوق خود هستند

و یا کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند که حتا اجازه ندارند حق خود را مطالبه کنند که همان آزادی اصناف  می‌باشد و سران این اصناف همه یا در زندان هستند و یا توسط مامورین امنیتی شمادر زیر شکنجه مثل ستار بهشتی  از بین رفتند ،آری آقای  خامنه‌ای اینها همانهأیی هستند که شما توقع دارید به نمایش انتخابات شما بیایند.حاکمیت متزلزل چاره‌ای ندارد مجبور هست تا در این برهه‌ با نمایش علیلم ذلیلم خامنه یک بار دیگر به صرافت گول زدن و سواستفاده از احساسات مردم کنند .باید به آقای خامنه‌ای گفت که شما اگر به فکر اعتبار کشور بودید کاری نمی‌کردید که امروز پاسپورت ایرانی‌ به یکی‌ از بی‌اعتبار‌ترین کشورهای جهان بشود ،و یا کشورهای منطقه مایل به ارتباط با ایران نباشند نمونه در همین اتفاقت اخیر که به دستور مستقیم خود شما انجام گرفت حمله به سفارتها که نتیجتاً به جز آبروریزی هیچ دست آورد دیگری نداشت و حتا کشورهای که شما سالهاست کمک مالی به آنها می‌کنید شما را قبول ندارند این هم از اعتباری که نگران آن هستید .

رضا امیری
خامنه‌ای: کسانی که نظام را هم قبول ندارند، برای اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند