آخرین گزارش از وضعیت ارژنگ داوودی و افشین بایمانی

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی  در ایران: امروزدوشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴ گزارشات رسیده از زندان رجایی شهر حاکی از وخامت وضعیت جسمانی افشین بایمانی در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای نامحدود است.

افشین بایمانی و ارژنگ داوودی از تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری به منظور اعتراض به انتقال از بند زندانیان سیاسی به  بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذای خشک و نامحدود زده‌اند.

بنابرهمین گزارش ارژنگ داوودی به اندرزگاه ۱۰ منتقل شد و امروز به او ابلاغ شده است که سلولی اختصاصی به او تعلق می‌گیرد و وی را به بند زندانیان سیاسی منتقل نخواهند کرد. به گفته منبعی مطلع وی اعتصاب غذای خود را شکسته است.

به استناد گفته زندانیان افشین بایمانی در آستانه بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود حاضر به شکستن اعتصاب غذا نشده است و دستور ابلاغ شده برای بررسی وضعیت جسمانی خود را قبول نکرده و در بند ۲ این زندان نگهداری می‌شود. افشین بایمانی اعلام کرده است تا زمانی که به بند زندانیان سیاسی منتقل نشود تا پای جان هم اعتصاب غذای خود را نخواهد شکست.

لازم به یاد آوری است که فرید آزموده، ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی و علیرضا فراهانی چهار زندانی سیاسی دیگر به همین منظور دست به اعتصاب غذا زده که سه تن از آنها با نام‌های آزموده، ترحمی و حاتمی صبح روز گذشته با شکستن اعتصاب غذا به بند زندانیان سیاسی منتقل شدند.