ماموران بی وجدان شهرداری ، لبو فروش و زدن

Reza Amiri
رادیو پارس–
تهران
خیابان جمهوری
ماموران بی وجدان شهرداری ، لبو فروش و زدن
بساطش رو از هم پاشیدن
سرمایه اش و به باد دادن و رفتن
سالهاست که محرومین و ضعفا به دست مامورین حاکمیت مورد ظلم قرار میگیرند،در این کشور اختلاس گران ،دزدان و چپاول گران آزادانه زندگی‌ میکنند آری این است دست آورد حکومت اسلامی

Weniger anzeigen