نامه چهارتن از زندانیان سیاسی در سومین روز اعتصاب غذای نامحدود

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایران: زندانیان سیاسی اندرزگاه ۲ زندان رجایی شهر کرج به دلیل عدم احتساب دروران بازداشت و زیرپا گذاشتن اصل تفکیک جرایم توسط مسئولین زندان از روز ششم دی ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و اعتراض خود را در نامه ای کوتاه عنوان کرده اند:

گروگان گیری در بند ۲ زندان رجایی شهر
زندانیان سیاسی که از جمله کارشناسان ارشد موشکی ایران بودند در نتیجه عدم همکاری با دولت ایران برای تسهیل اهداف ضد بشری تولید سلاح های کشتار جمعی با اتهامات دروغین بازداشت و برای گرفتن اعتراف در سلول های انفرادی تحت شرایط هولناک و تبعید نگهداری شدند و بدون احتساب ایام بازداشتشان که به طور میانگین حدود ۲۴ ماه برای هر نفر بوده است و مایوس شدن از تمامی حقوق قانونی خود و با عدم حمایت نهادهای حقوق بشری و نهادهای قانونی به عنوان آخرین راه دست به اعتصاب غذای نامحمدود زده اند.
به امید روزی که با حمایت نهادهای قانونی بین المللی هیچ زندانی سیاسی برای احقاق حقوق خود مجبور به اعتصاب غذا نباشد.
زندانیان سیاسی ایران – ۸ دی ۱۳۹۴
ایرج حاتمی
علیرضا فراهانی
بهزاد ترحمی
فرید آزموده