مردی که تحت هیچ شرایطی دست از مبارزه بر نداشت

اخراج فعال مدنی آقای زرتشت راغب از کار بعد از آزادیش از زندان
. همه قدرت و نیروی یک حکومت سرکوبگر و دیکتاتور این است که می بینید ، هنگامی که به جهت فعالیت در جنبش دادخواهی و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی ، دوشنبه 2 آذر در میدان ونک روبروی لاستیک دنا بازداشت و مدتی را در زندان اوین به یارانم پیوستم ، حراست شهرداری محل کارم با دست پاچگی تمام بدنبال خوش رقصی برای اربابان بالا دست خود شده و در روندی غیر قانونی و غیر انسانی نامه ای تنظیم کرده و با تهدید و فشار به امضای معاون اداری رسانده که معاون قصد امضا نداشته است ، در حالی که شهرداری نیز چند ماهی بود که شهردار نداشت در این میان این انسان مزدور و حراستی از فرصت بهره برده بود و نامه اخراجم را به گردش درآورده تا بدستم برسد . ، از سال 1380 که این شهرداری در شهرستان شهریار تشکیل شد من نیز در ان شروع بکار کردم و در 14 سال گذشته تا کنون همواره کار و شغلم ابزار و چماق سرکوب از سوی نهادهای امنیتی گردیده ! و بارها به جهت فعالیت سیاسی و مدنی و دفاع از حقوق بشر تهدید به اخراج یا در معرض آن بوده ام ، یک بار گزینش استانداری به حراست نامه زده بود و حکم اخراجم را به سبب فعالیت هایم صادر کرده بود که شکایت کردم و پس از مدتی بازگشت به کارم را تایید کردند اما به شرط اینکه هیچگاه پست مدیریتی در شهرداری نداشته باشم ! مدتی بعد سر و کله اداره اطلاعات پیدا شد و در حراست شهرداری بازجوییم کردند ، پس از انتخابات 88 اداره اطلاعات با حراست شهردای هماهنگ کرده و مرا به ساختمان خود بردند و بازجویی چند ساعته و تهدید به اخراج از کار و زندانی کردنم نمودند . دو سال پیش نیز در تلاش برای ایجاد سندیکای کارگری وانجمن صنفی کارکنان شهرداری بودم که نامه اخراجم را بدستم دادند ! و پس از آزادی از زندان اوین نیز این نامه اخراج را که می بینید دریافت کردم ! … دیروز هم به دادگاه انقلاب شهریار رفتم که بیدرنگ در تلاش برای دادگاهی کردن من هستند و می خواهند به اتهام تبلیغ علیه نظام سرکوبم کنند ! . ناجوانمردی دستگاه استبداد را سال هاست با رگ و پوست خود حس می کنیم و برای همین است که همواره بر علیه بیداد و بی عدالتی فریاد زده و ایستاده ایم همه این مشکلات و گرفتاری هایی که برای من و خانواده ام در طی سالیان دراز از جانب حاکمیت دیکتاتور مذهبی پیش آمده همچنان پتکی بوده بر میخ پولادین و ما همچنان استوار و پابرجا در برابر ستمگری و سرکشی حکومتی ایستاده ایم و تا جان در بدن داریم زیر بار سرکوب و فشار و استبداد نخواهیم رفت . همیشه و در همه جا فریاد آزادی زندانیان فعال سیاسی ، مدنی ، عقیدتی و صنفی خواهم بود و تلاش میکنم در کنار مردم و فعالان میهن دوست برای ایرانی آزاد و آباد لحظه ای از پای ننشینم . اینجا ایران ، شهریار ، من کارگر اخراجی بدست نهادهای سرکوبگرحاکم ….