احضار و بازجویی از شهروند یارسان در کرمانشاه

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایران:در کرمانشاه امین عباسی شاه ابراهیمی، اکتیویست کورد آیین یارسان ، برای چندمین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس اطلاع رسانی “مجمع فعالان مدنی یارسان” ، آقای امین عباسی شاه ابراهیمی ، یکی‌ از فعالان مدنی آیین یارسان و عضو مجمع مدنی فلان یارسان کرمانشاه،در روز سه‌ شنبه اول دی ماه ۱۳۹۴ توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان کرمانشاه احضار و مورد باز جوی قرار گرفته است.

بر اساس این اطلأعیه ، این شهروند کورد کرمانشاهی، مورد بازجویی عقیدتی‌ در مورد آیین یارسان قرار گرفته و علت احضار وی فعالیت در فضای‌ مجازی فیس بوک ، گوگل پلاس در زمینه انتشار مطالبی در خصوص مشکلات جامعه یارسان و تبلیغ برای ” فرقه اهل حق ” نامبرده شده است.

از اتهامات وارد شده به این فعال کورد کرمانشاهی، این بوده است که در رابطه با خودسوزی اعتراضی سه‌ تن‌ از پیرون آیین یارسان در سال ۱۳۹۲ ، اطلاع رسانی نموده و مطالبی را در آن زمینه به انتشار رسانده است.

این شهروند آیین یارسان، سال گذشته نیز چندین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود و برای وادار کردن او به سکوت، به او گفته شده است که پرونده وی همچنان در اداره پلیس امنیت کرمانشاه مفتوح است و تحت نظر آن اداره قرار دارد.