نوکیش مسیحی در مهاباد بازداشت گردید

شهروند ٢٨ ساله ای در مهاباد به اتهام آنچه ” تغییر دین و گرویدن به مسیحیت” خوانده می‌شود توسط مأموران اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. بازداشت و انتقال سامان رحمانی هرند در روز شنبه، بیست و هشتم آذرماه بوده است.
سامان فرزند یکی از روحانی شناخته‌شده اهل سنت در مهاباد می‌باشد و پدرش چنین اقدامی را ارتداد خوانده است. تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، وضعیت و سرنوشت سامان رحمانی در هاله‌ای از ابهام می‌باشد.