چهل هزار زن در ایران به خاطر بدحجابی دادگاهی شدند و ماشین شان توقیف شد.

 رادیو پارس  _    روزنامه ایندیپندنت : چهل هزار زن در ایران به خاطر بدحجابی دادگاهی شدند و ماشین شان توقیف شد. این را پلیس ایران با افتخار اعلام کرد.
خاطر نشان میشود که پاسدار تیمور حسینی سرکرده پلیس راهنمایی تهران بزرگ در یک مصاحبه اعلام کرد که در ۸ ماهه اول امسال بالغ بر ۴۰هزار مورد برخورد با بدحجابی!! صورت گرفته که برخوردها به شکل توقیف وسیله نقلیه و معرفی به دستگاه قضایی رژیم بوده است.
این پاسدار برای زنان و جوانان به بهانه برخورد با مظاهر علنی فساد در پوشش بدحجابی و آلودگی صوتی خط‌ و نشان کشید…